Home
Home
Diskuze
Pbhy
Krtce
Texty
Druiny
Postaviky
NPC
Hbitov
Hri
Masters
Pravidla
Svty
Ered Luin
Dorthonion
Vchod
Stredozem
Rasy
Galerie
Mapy
Slovnik
Download
Odkazy
O ns
Dinestel
Dori, 19.04.2004, 23:38:57 čtenáři: 127
Kdo ho nezná, myslí si o něm, že je školený zabiják. Není z těch, co by jim taková charakteristika lichotila. Sám o sobě tvrdí, že je tanečník. Načež dodá, že v Dorthonion se poslední dobou rozmohly skřetí bály a že koboldi při tanci odpadávají zrovna když to začíná být zábavné. Smysl pro humor, i když po letech v divočině zhrubl, je jedna z mála věcí, která mu zůstala z chlapeckých let.

Všechno začalo před mnoha lety oné noci, když bylo Din Estelovi necelých šestnáct. Oslava svátku novoluní byla v plném proudu, mladý Din Estel, rozkurážený několika holbami tmavého ležáku, objednával další rundu pro své nezletilé společníky. Falešný knír a s alkoholem objevené herecké schopnosti udělaly své - hostinský nic netušil.

Rozkurážený mladý půlčík se přesunul z krčmy na vzduch. Před hospodou tančily pod rozsochatými kaštany půlčíci, lidé, trpaslíci i gnómové, novoluní byl jeden z mála svátků, který slavily všechny rasy pohromadě.

Din Estel přistoupil ke skupince gnómů, sedících u stolku pod kmenem kaštanu. Mezi čtyřmi uctivě se tvářícími gnómy seděla mladičká gnómka.

„Smím prosit?“ oslovil půlčík lámanou khazadštinou mladou dívku, odsouzenou k nudě mezi svými vousatými příbuznými.

Gnómové se zasmušili, což jim ještě dodalo na uctivosti, ale dívka se jen zaculila a zavěšena do Din Estela, odcupitala mezi tancující.

Tančili dupáka a dvojkrok, Din Estel vymýšlel při tanci nové kroky a Kera - tak se gnómka jmenovala - ho s radostí napodobovala. Protančili se ke středu reje, kde společnost utvořila kruh kolem dvojice lidí. Když je Din Estel spatřil, nechal Keru Kerou a zíral s otevřenou pusou na tancující pár.

Bylo to neuvěřitelné. Mladík skákal salta, metal přemety a hvězdy kolem dokola, chodil po rukou, skákal do výšky a když už se zdálo, že spadne k zemi, jakoby vyskočil ještě výš, přitom se ale neměl od čeho odrazit. Dívka třásla poprsím a tančila kolem muže, opilé obecenstvo jí plácalo přes zadek. Din Estel měl však oči jen pro akrobata.

Z transu ho vytrhl půllitr, který ho bolestivě praštil do ramene. Din Estel naštěstí pohotově uhnul hlavou, aniž věděl, že se k němu zezadu někdo blíží. Obestoupili ho čtyři známí gnómové, kteří si evidentně přišli pro Keru. Právě když se Din Estel chystal vysvětlit, že spolu jen tancovali, Kera afektovaně a nepříliš taktně vykřikla: „tatíí, já ho milujůůů“.

„Kráva“ pomyslel si půlčík, když podrážel sbalený do klubíčka nohy jednomu z vousáčů. Kolem zápasníků se utvořil kruh čumilů. Din Estel se skrčil v piruetě před svištící dubovou holí a koutkem oka zahlédl v davu přihlížet akrobata. Pod vlivem alkoholu se mu zatočila hlava a schytal kopanec do lýtka. Ihned však vstal a odrážeje se od ležícího vousáče vyskočil na ramena jednoho z čumilů a poté zahučel do okolostojícího davu. Zastavil se až u potoka a s hlavou pod splavem přísahal, že už nikdy nebude pít a že ten trik s odražením se ze vzduchu se jednou stůj co stůj musí naučit.

„Nevedl sis špatně…“ ozval se odněkud ze tmy zvučný hlas v obecné řeči.“…na svůj věk ale…“ Din Estel, když spatřil akrobata, opírajícího se o kmen stromu se nadmul pýchou „….moc piješ“ dokončil chladně muž.

Tehdy Din Estel, syn Dorama, skoro šestnáctiletý půlčík ještě nevěděl, že jeden ze slibů, které si dal s hlavou pod splavem se mu díky tomuto muži splní.

Nyní, když je spolu se svými přáteli v zajetí lidských bojovníků vzpomíná na dětství a občas i lituje, že se utekl z domova. Mohl se stát písařem. Třeba se jednou vrátí. Rozhodně by měl o čem psát.

Wap
Vornthoron, Dinestel, Agni
Agni
Dinestel
Vornthoron
Hledání Aravatha - I. část
Hledání Aravatha - II. část
Hledání Aravatha - III. část
Návrat ze stínů
Setkání
Sme tři
14:53
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA------9